Bli kvitt gammelt rot og skrot nå!

Avfallshåndtering

 

Velger du oss til å kaste avfallet ditt har du gjort et godt valg!

Vi utfører miljøvennlig avfallshåndtering og sørger for at alt blir levert, sortert og resirkulert i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Gode grunner til å velge oss: 

 • Du slipper å reservere plass til container
 • Du slipper at andre fyller opp din container med sitt avfall
 • Vi tar imot hvitevarer og andre el. artikler
 • Vi bærer og sorterer avfallet for deg
 • Vi sørger for å resirkulerere alt som egnes til dette
 • Du kan kombinere avfallshåndtering med våre andre tjenester

 

Typer av avfall vi tar imot:

 • Møbler og inventar
 • Kjøkkeninnredning og sanitærutstyr
 • Oppussingsavfall
 • Hageavfall
 • Hvitevarer, brunevarer og el. artikler
 • Klær, sko m.m.
 • Papp og papir