Betingelser

Gjeldende betingelser per 01.09.12

Alle transportoppdrag utfører vi i henhold til Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser, NSAB 2000.
Alle flytteoppdrag utføres i henhold til NSAB Flytting. 
FOR ALLE TJENESTER VI UTFØRER GJELDER FØLGENDE GENERELLE BETINGELSER:

1. Faktura kan gis mot godkjent kredittvurdering, store bedrifter og offentlige etater får faktura uten kredittvurdering. 2. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, må det betales kort / kontant umiddelbart etter endt oppdrag. En kontantfaktura sendes fra oss per post eller e-post, første virkedag etter betalingen er mottatt. 3. Fakturagebyr er kr. 39 inkl. mva. 4. Evt. reklamasjoner på utført arbeid bør sendes oss skriftlig, og så raskt som mulig. 5. Vi behandler evt. reklamasjonssaker fortløpende og ihht. gjeldende norsk lov. FOR FLYTTETJENESTER GJELDER FØLGENDE BETINGELSER: 1. I de tilfeller kunden har pakket innbo m.m. selv, har vi ikke ansvar hvis noe blir ødelagt som følge av kundens pakking. 2. Flyttebyrået har ikke ansvar for evt. innvendige skader på el.artikler. 3. Avbestillinger må gjøres senest 48 timer før avtalt flyttetidspunkt.

.

FOR FLYTTETJENESTER GJELDER FØLGENDE BETINGELSER: 1. I de tilfeller kunden har pakket innbo m.m. selv, har vi ikke ansvar hvis noe blir ødelagt som følge av kundens pakking. 2. Flyttebyrået har ikke ansvar for evt. innvendige skader på el.artikler. 3. Avbestillinger må gjøres senest 48 timer før avtalt flyttetidspunkt. 4. Ved avbestillinger foretatt senere enn 48 timer før avtalt flyttetidspunkt må det betales følgende avbestillingsomkostninger: 48 - 24 timer før flyttetidspunkt: kr. 450 inkl. mva. 24 - 12 timer før flyttetidspunkt: kr. 550 inkl. mva. 12 - 1 time før flyttetidspunkt: kr. 650 inkl. mva. 60 - 0 minutter før flyttetidspunkt: 1,5 x gjeldende timespris for flytting + 25 % mva. 7. Betaler du timespris for flyttingen er minstepris to timer. 8. Timespris beregnes fra vi kjører fra vår garasje til vi har returnert, med mindre annet er skriftlig avtalt på forhånd. 9. Oppdragsgivere garanterer ved bestilling av flytting at de har råderett over flyttegodset, eller handler på vegne av andre med en slik råderett.