Avfallshåndtering

Velger du oss til å kaste avfallet ditt har du gjort et godt valg! 

Avfallshåndtering, sorter avfall til gjenvinning.

Avfallshåndtering

Vi utfører miljøvennlig avfallshåndtering og sørger for at alt blir levert, sortert og resirkulert i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Gode grunner til å velge oss:

Du slipper at andre fyller opp din container med sitt avfall Vi tar imot hvitevarer og andre el. artikler Vi bærer og sorterer avfallet for deg Vi sørger for å resirkulerere alt som egnes til dette Du kan kombinere avfallshåndtering med våre andre tjenester

Typer av avfall vi tar imot:

Møbler og inventar Kjøkkeninnredning og sanitærutstyr Oppussingsavfall Hageavfall Hvitevarer, brunevarer og el. artikler Klær, sko m.m. Papp og papir

Vår visjon

Avfallshåndtering – for miljøets skyld. Dette er vår visjon. «Sammen gir vi avfall verdi»